Κόσμος 60 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 213
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.791 (27.19 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.640
Χωριά βαρβάρων: 151
Χωριά με bonus: 268
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 269 ημέρες
Χρήστες on-line: 6
Αριθμός μηνυμάτων: 39.668 (186.23 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 12.741 (59.82 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 446 (2.09 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 825 (3.87 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 26
Αριθμός παικτών σε φυλές: 193
Συνολικοί πόντοι: 54.569.408 (256.194 ανά παίκτη, 9.423 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 980.831.923
 • 761.644.920
 • 1.133.890.596
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 11,134 εκατ.
 • 6,970 εκατ.
 • 14,605 εκατ.
 • 5,712 εκατ.
 • 971.694
 • 6,423 εκατ.
 • 187.547
 • 1,979 εκατ.
 • 782.532
 • 74.826
 • 630
 • 2.675
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 52271
 • 32721
 • 68570
 • 26818
 • 4562
 • 30156
 • 881
 • 9290
 • 3674
 • 351
 • 3
 • 13
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1923
 • 1204
 • 2522
 • 986
 • 168
 • 1109
 • 32
 • 342
 • 135
 • 13
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: vertherus
Η νεότερη φυλή: ΣΜ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 18:17