Κόσμος 60 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1580
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.465 (2.83 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.685
Χωριά βαρβάρων: 1.780
Χωριά με bonus: 210
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 74 ημέρες
Χρήστες on-line: 87
Αριθμός μηνυμάτων: 67.320 (42.61 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 11.966 (7.57 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 29.249 (18.51 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 849 (0.54 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 96
Αριθμός παικτών σε φυλές: 960
Συνολικοί πόντοι: 9.559.652 (6.050 ανά παίκτη, 2.141 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 73.538.176
 • 85.979.440
 • 76.919.953
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 2,743 εκατ.
 • 1,913 εκατ.
 • 2,047 εκατ.
 • 786.655
 • 540.596
 • 870.912
 • 25.302
 • 337.883
 • 115.953
 • 35.955
 • 1.422
 • 751
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 1736
 • 1211
 • 1295
 • 498
 • 342
 • 551
 • 16
 • 214
 • 73
 • 23
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 614
 • 428
 • 458
 • 176
 • 121
 • 195
 • 6
 • 76
 • 26
 • 8
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: SNIK
Η νεότερη φυλή: Bm

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 21:30