Κόσμος 60 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1668
Συνολικός αριθμός χωριών: 1.943 (1.16 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 1.666
Χωριά βαρβάρων: 275
Χωριά με bonus: 93
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 7 ημέρες
Χρήστες on-line: 75
Αριθμός μηνυμάτων: 4.695 (2.81 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 2.124 (1.27 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.970 (1.18 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 619 (0.37 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 80
Αριθμός παικτών σε φυλές: 963
Συνολικοί πόντοι: 526.702 (316 ανά παίκτη, 271 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 2.016.149
 • 2.059.002
 • 2.138.967
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 111.226
 • 84.598
 • 20.063
 • 644
 • 12.872
 • 13.602
 • 0
 • 2.000
 • 186
 • 5
 • 1.347
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 67
 • 51
 • 12
 • 0
 • 8
 • 8
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 57
 • 44
 • 10
 • 0
 • 7
 • 7
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Lalos036
Η νεότερη φυλή: bb

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 08:47