Κόσμος 60 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 142
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.763 (40.58 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.754
Χωριά βαρβάρων: 9
Χωριά με bonus: 274
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 360 ημέρες
Χρήστες on-line: 3
Αριθμός μηνυμάτων: 35.504 (250.03 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 11.205 (78.91 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 33 (0.23 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 169 (1.19 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 15
Αριθμός παικτών σε φυλές: 134
Συνολικοί πόντοι: 60.309.457 (424.714 ανά παίκτη, 10.465 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 2.177.806.195
 • 1.476.050.623
 • 2.139.092.407
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 13,000 εκατ.
 • 7,864 εκατ.
 • 15,890 εκατ.
 • 6,597 εκατ.
 • 1,287 εκατ.
 • 6,846 εκατ.
 • 199.444
 • 2,154 εκατ.
 • 824.062
 • 77.215
 • 508
 • 3.960
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 91547
 • 55377
 • 111900
 • 46457
 • 9065
 • 48213
 • 1405
 • 15170
 • 5803
 • 544
 • 4
 • 28
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2256
 • 1364
 • 2757
 • 1145
 • 223
 • 1188
 • 35
 • 374
 • 143
 • 13
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: Dentrouin
Η νεότερη φυλή: ONE

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 14:28