Κόσμος 60 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 413
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.540 (13.41 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.052
Χωριά βαρβάρων: 488
Χωριά με bonus: 266
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 197 ημέρες
Χρήστες on-line: 9
Αριθμός μηνυμάτων: 56.811 (137.56 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 13.659 (33.07 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 2.427 (5.88 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 646 (1.56 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 45
Αριθμός παικτών σε φυλές: 291
Συνολικοί πόντοι: 40.216.618 (97.377 ανά παίκτη, 7.259 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 666.769.801
 • 714.592.381
 • 751.330.568
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 9,143 εκατ.
 • 5,774 εκατ.
 • 9,332 εκατ.
 • 4,104 εκατ.
 • 994.386
 • 4,112 εκατ.
 • 135.375
 • 1,582 εκατ.
 • 512.671
 • 74.773
 • 900
 • 2.021
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 22139
 • 13981
 • 22595
 • 9937
 • 2408
 • 9956
 • 328
 • 3830
 • 1241
 • 181
 • 2
 • 5
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1650
 • 1042
 • 1684
 • 741
 • 179
 • 742
 • 24
 • 286
 • 93
 • 13
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: mentis7
Η νεότερη φυλή: αρης 1

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 13:08